სტუდენტური ოლიმპიადა
მომავალი ეკონომისტი

ცენტრის მისიაა  მაკროეკონომიკური  სტაბილიზაციისა და  ეკონომიკურ თავისუფლებაზე  დამყარებული  კონკურენტუნარიანი საბაზრო ეკონომიკის განვითარების მხარდაჭერა,  ასევე,   ეკონომიკის   სისტემატიზაციისა  და  მდგრადი  განვითარების სტრატეგიის შემუშავების ხელშეწყობა.

ორგანიზაციის მიზანია ეკონომიკური განათლების გავრცელება. მიზნიდან გამომდინარე ორგანიზაციის წინაშე დგას შემდეგი ამოცანები:

  • ეკონომიკის სისტემატიზაციისა და მდგრადი განვითარების სტრატეგიის შემუშავების ხელშეწყობა;
  • ეკონომიკური პოლიტიკის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის განვითარება;
  • სამოქალაქო საზოგადოებაში მეწარმეთა და მომხმარებელთა უფლებების განმტკიცება;
  • სტუდენტების, მოსწავლეებისა და სხვა დაინტერესებული ადამიანებისათვის თანამედროვე ეკონომიკური ცოდნის მიწოდება;
  • ახალგაზრდული აქტივობების მხარდაჭერა და ორგანიზება;
  • ვაჭრობისა და კონკურენციის განვითარების პოლიტიკის ხელშეწყობა;
  • კერძო საკუთრების უფლების უზენაესობის დამკვიდრება;
  • რეგიონული და მუნიციპალური ეკონომიკური პოლიტიკის მხარდაჭერა-ხელშეწყობა.შედეგების შემოწმება

უნიკალური კოდი
პირადი #


უნიკალური კოდის მოთხოვნა
შეიყვანეთ თქვენი პირადი ნომერი:


ჩვენს შესახებ
- ჩვენი გუნდი
- მისია, მიზნები
- საქმიანობა
- ფოტო გალერეა
პარტნიორები

მხარდამჭერები             

   საინფორმაციო მხარდაჭერა

   

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, მელიქიშვილის ქ. 1/6 

551558558/591214471
598369348
info@olympiad.geCDS © 2017